Υποστήριξη

Η υποστήριξη των προϊόντων είναι πρωτεύων μέλημα της εταιρείας μας η οποία φροντίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάθε πρόβλημα επισκευής, τροποποίησης ή service ιατρικού εξοπλισμού που σας απασχολεί. Για να το πετύχουμε αυτό προσπαθούμε να είμαστε πάντα ενημερωμένοι για ότι νεότερο υπάρχει στο χώρο μας που θα έδινε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα με το πιο οικονομικό δυνατό τρόπο. Γιατί η τεχνογνωσία κατακτάται από συνεχή αναζήτηση & ενημέρωση του εξειδικευμένου προσωπικού & ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού.